Waar staan we voor? 

ECO Oostermoer Verbindt is een bewonersinitiatief, opgericht om in coöperatief verband zelf glasvezel aanleggen. Daarmee willen we een belangrijke impuls geven aan de leefbaarheid in onze regio. We vinden het belangrijk dat we zelf eigenaar zijn – en blijven – van het glasvezelnetwerk en zeggenschap en keuze hebben in het aanbod.

Dat gezamenlijk eigenaarschap is wat ons als leden van de coöperatie bindt. Ons glasvezelnetwerk kan op meerdere manieren de leefbaarheid versterken: enerzijds door de aanleg en ontsluiting van tot nu toe achtergestelde buitengebieden, anderzijds door eventueel toekomstige opbrengsten van het netwerk in te zetten voor leefbaarheid.

Ons werkgebied is de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Borger-Odoorn.

De organisatie

ECO Oostermoer Verbindt wordt volledig gerund door vrijwilligers. Verwacht bij ons dus geen directie of Raad van Commissarissen. Onze kern bestaat uit een klein en slagvaardig bestuur en daarnaast werken we met een team van deskundige en betrokken vrijwilligers. In de dorpen zijn ambassadeurs actief. Zo ontstaat een glasvezelnetwerk dat echt van de bewoners is. En houden we de prijzen laag.

Het bestuur bestaat uit:

  • Jan Hospers, voorzitter
  • Jannie Schonewille, secretaris
  • Bert Kattenberg, penningmeester
  • Richwald Feestra, bestuurslid

Kijk op de pagina ‘Contact‘ voor meer informatie en contactgegevens.

Het comité van aanbeveling van ECO Oostermoer:

  • Wethouder Aa en Hunze C. Lambert
  • Wethouder Borger-Odoorn F. Buijtelaar
  • Wethouder Tynaarlo T. Wijbenga
  • Bestuur BOKD Th. Brugman
  • directeur Natuur en Milieufederatie Drenthe R. Hoekstra
  • Hoogleraar plattelandsontwikkeling de heer dr. D. Strijker

 

Ambassadeurs

We werken samen met een groot netwerk van ambassadeurs die ieder in hun eigen dorp of wijk actief zijn.