Spijkerboor, Nieuw Annerveen en Oud Annerveen

%

Belangstellings- registratie

%

Aanlegfase

Direct na de eerste uitrol richting Gieterveen, kunnen we bijna meteen door met Oud- en Nieuw Annerveen en Spijkerboor, daar zit de belangstellingsinventarisatie, gehouden door dorpsbelangen, inmiddels al op 65%! De olievlek is aan het werk!

We kunnen hier van start met de businesscase.