Gieterveen

Vanuit stichting Dorpsbelangen is er een werkgroep actief welke momenteel bezig is de vraagbundeling vorm te geven. Hiervoor worden de bewoners van Gieterveen binnenkort benadert.
Interesse? Vul op deze site de enquête in of meldt je direct aan.

Voor contact met de werkgroep: