Anderen

%

Belangstellings- registratie

%

Aanlegfase

Tijdens de ALV van dorpsbelangen Eext op 30 november heeft het bestuur van ECO Oostermoer Verbindt op uitnodiging een korte presentatie gehouden. Er waren ook twee vertegenwoordigers van de werkgroep Glasvezel Anderen aanwezig, zij benadrukten het belang van samenwerking, gezien de afhankelijkheid van elkaar om de route door te kunnen laten lopen. In Anderen is de belangstelling op dit moment al ongeveer 55%.