Eexterveen

%

Belangstellings- registratie

%

Aanlegfase

Vanuit Eexterzandvoort zal de volgende uitrol twee kanten uitgaan: richting Eexterveen (grijs gebied) enerzijds en richting ‘t Wit, Eexterkoele en Vijzelweg (wit gebied) anderzijds.

We zitten op dit moment nog midden in de aanbestedingsfase en de voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang: gesprekken met de aannemers, calculaties en uitrekenen van efficiënte routes en aanlegtechnieken.  Als we daarover een akkoord hebben met een aannemer zullen alle geïnteresseerden een definitief aanbod krijgen en start de inschrijving.  En als er voldoende gebruikersovereenkomsten en abonnementen afgesloten worden, kunnen we komend voorjaar  starten met de aanleg van deze uitbreiding.