Eexterkoele, Vijzelweg en ’t Wit

%

Aanlegfase

%

Huisaansluitingen

Vanuit Eexterzandvoort zal de volgende uitrol twee kanten uitgaan: richting Eexterveen (grijs gebied) enerzijds en richting ‘t Wit, Eexterkoele en Vijzelweg (wit gebied) anderzijds. Als het haalbaar is, proberen we ook nog een deel wit gebied daaromheen mee te nemen in deze eerste uitrol. Maar dat hangt af van het uiteindelijke financiële plaatje.

We zitten op dit moment nog midden in de aanbestedingsfase en de voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang: gesprekken met de aannemers, calculaties en uitrekenen van efficiënte routes en aanlegtechnieken.  Als we daarover een akkoord hebben met een aannemer zullen alle geïnteresseerden een definitief aanbod krijgen en start de inschrijving.  En als er voldoende gebruikersovereenkomsten en abonnementen afgesloten worden, kunnen we komend voorjaar  starten met de aanleg van deze uitbreiding.