Om als bewonerscoöperatie zelf een glasvezelnetwerk aan te leggen is een grote investering nodig. Voor een deel kunnen we het benodigde geld van de Provincie Drenthe lenen, maar een deel moeten we zelf, als bewoners opbrengen. Het is misschien even wennen, het idee om zelf te investeren in uw eigen glasvezelkabel. Maar uw investering heeft vele voordelen die we in dit artikel graag nader uitleggen.

Door: Bert Kattenberg, penningmeester ECO Oostermoer Verbindt

Glasvezel, dat doen we samen!
ECO Oostermoer Verbindt is een coöperatie van bewoners en bedrijven, die gezamenlijk een glasvezelnetwerk willen aanleggen in het gebied Oostermoer in het oosten van Drenthe. We hebben geen winstoogmerk en weinig coöperatiekosten.
Iedereen die wil deelnemen aan dit glasvezelnetwerk vragen we om bij te dragen aan de financiering van de aanleg ervan. Dat is weliswaar geen verplichting, maar het levert wel een win-win situatie op.

Hoe zit dat precies?
De provincie biedt voor de aanleg in de zogenaamde ‘witte’ gebieden (waar internet alleen via een telefoonkabel te krijgen is) een aantrekkelijke lening aan. Voor de grijze gebieden – waar ook coaxkabel ligt – mag de provincie alleen financieren als ze een marktconforme rente vraagt net als andere marktpartijen, zoals een bank. Ondanks de lage rentestand is het marktconforme tarief nog best fors.
Dit betekent dat een deel van uw abonnementsgeld – als de glasvezel eenmaal is aangelegd – nodig is voor die extra rentekosten.

Win-win situatie
Veel gunstiger voor u en ons is het model waarbij een groot deel van de deelnemers minimaal 500 euro inlegt voor de aanleg. Meer mag uiteraard ook. U krijgt uw inleg binnen in 20 jaar met rente terugbetaald. We hanteren daarvoor op dit moment een percentage van 2%. Dat is twee tot vier keer meer dan wanneer u dit geld op een (internet)spaarrekening zet.

Bijkomend voordeel is dat de coöperatie minder geld kwijt is aan rente. En de rente die we betalen verdwijnt niet naar een bank maar gaat rechtstreeks terug naar de leden die meefinancierden. Bovendien: als we de rentelast van de coöperatie laag kunnen houden, ziet u dat indirect terug in de maandelijkse facturen aan van uw provider.

Kortom: voor u en voor de coöperatie een goede deal!
En wat ook heel belangrijk is: op deze manier van meefinancieren komt de betrokkenheid van de bewoners in het gebied bij het gezamenlijk aangelegde glasvezelnetwerk tot uitdrukking.