Stap voor stap naar snel internet

Voordat er glasvezel bij u in huis is aangelegd, gaat er een heel traject aan vooraf. Welke stappen zijn er nodig om een cooperatief netwerk aan te leggen? In grote lijnen gaat het om deze 4 stappen.

k

STAP 1: Belangstellingsregistratie

Iedere uitrol begint met de belangstellingsregistratie, op initiatief van een vereniging dorpsbelangen of een groep enthousiaste vrijwilligers. Ambassadeurs gaan op pad om belangstellenden in te schrijven via deze link. Zodra de belangstelling van een dorp of gebied boven de 65% zit, komt stap 2.

STAP 2: Businesscase

Als er voldoende belangstelling is in een dorp of aaneengesloten gebied, kan er een businesscase worden gestart. Er komt een begroting waarmee de financiering wordt aangevraagd. Betreft het een wit gebied, dan moet ook een marktconsultatie worden gehouden, om andere marktpartijen gelegenheid te geven te reageren op de voorgenomen aanleg.

STAP 3: Vraagbundeling

Op basis van de businesscase en afspraken met providers komt er een definitief aanbod en start de vraagbundeling. Alle belangstellenden krijgen opnieuw de vraag voorgelegd of ze willen deelnemen en zo ja, dan tekenen ze een contract. Opnieuw zijn – afhankelijk van de businesscase – al gauw 60 tot 70 % van de bewoners nodig om er een renderend netwerk van te maken. Pas als dit aantal heeft getekend, start de volgende fase.

STAP 4: Aanleg

Zijn de handtekeningen van deelnemers gezet? Dan kan de aannemer van start! Sleuven graven, kabels leggen, blazen en lassen en waar nodig nog een extra POP-kast plaatsen. En de aansluitunits binnenshuis plaatsen. Deelnemers maken een definitieve keuze voor provider en dienstenpakket en dan… kan het licht erop!