De zorg van de toekomst, hoe ziet die eruit? Tijdens een boeiende informatieavond in Annen werd duidelijk dat online toepassingen een grote vlucht nemen. En ze met name voor ouderen en zorgbehoevenden het leven makkelijker kunnen maken. Mits er een goede internetverbinding is.

Door: Jannie Schonewille

Stichting glasvezel Annen organiseerde 20 maart 2017 een boeiende informatie-avond over glasvezel en zorg. Jaap Hatenboer, innovatiemanager bij de ambulancezorg van het UMCG, vertelde over een excursie naar onder andere Nieuw-Zeeland. Dat land loopt wat betreft zorgontwikkelingen voor op Nederland.

Infrastructuur weg

Door de aardbevingen in Christchurch, in 2011, was in één klap de infrastructuur rond zorg ingestort. Het ziekenhuis raakte zwaar beschadigd. De papieren patentendossiers waren daardoor niet langer beschikbaar. Mensen die zorg nodig hadden, trokken weg uit Christchurch naar omliggende plaatsen, die daar echter niet op waren ingericht. Zorgverleners als artsen en verpleegsters hadden geen fysieke werkplek meer. Kortom: er moest een nieuw systeem worden opgezet en dat hebben de Nieuw-Zeelanders voortvarend aangepakt.

Glasvezel als pijler

Een belangrijke pijler daarbij was glasvezel. Nieuw-Zeeland liep behoorlijk achter wat betreft ICT en internetgebruik. Het land heeft sinds 2011 een enorme inhaalslag gemaakt doordat de overheid in heel het land glasvezel aanlegde. Ze ontwikkelden een elektronisch patiëntendossier, wat nu als voorbeeld dient voor andere landen. Het nieuwe zorgsysteem heeft niet alleen zorg als uitgangspunt, maar richt zich op alles wat nodig is om gezond te zijn en prettig te kunnen leven.
Samenleving regelt het zelf
Hoewel Nieuw-Zeeland dunbevolkt is en het land te maken heeft met sterke vergrijzing en bevolkingsdaling, wil men in de dorpen het aanbod compleet houden. Fysieke verplaatsing van zorgbehoevenden wordt, vanwege de lange afstanden, zoveel mogelijk vermeden. Datzelfde geldt voor onderwijs. Veel wordt door de samenleving zelf geregeld: het land kent een hoog percentage vrijwilligers die dit oppakken, waarbij professionals ondersteunen.

Snel internet is de basis

Binnen zo’n systeem is snel internet onontbeerlijk. Zorgverleners consulteren daarmee artsen en ook het onderwijs maakt volop gebruik van internet.
Hoe is dat dan hier geregeld?
Ondertussen staan ook in Nederland de ontwikkelingen niet stil, vertelde Peter Boonstra, directeur van Health Hub Roden. In de Health Hub Roden werken kennisinstellingen, bedrijven en overheid samen aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en gezond ouder worden. (http://www.healthhub-roden.nl)

Peter liet zien hoe met allerlei ICT-toepassingen zorg in feite dichterbij mensen komt. Artsen die met beeldverbinding bij mensen in huis kunnen kijken, medicijngebruik dat in de gaten gehouden kan worden. Maar ook sociale media en online beldiensten als Skype helpen tegen eenzaamheid. Of een digitale stamtafel, waarop buurtbewoners met elkaar contact kunnen houden. Vooral in vergrijzende en krimpende gebieden zijn dit soort voorzieningen een noodzaak.
Langer thuis wonen
Met alle nieuwe mogelijkheden kunnen ook chronisch zieken en ouderen veel langer in hun eigen omgeving blijven wonen. Maar: veel van deze toepassingen vergen wel een goede internetverbinding.

Alles via internet

Peter liet een aantal ontwikkelingen de revue passeren waaruit duidelijk werd dat glasvezel in de toekomst onmisbaar is. Computers zijn al overal en worden steeds meer via apps bediend die een online verbinding nodig hebben. Steeds meer gebruiksvoorwerpen worden toegerust met sensoren en internetverbinding waarmee vervolgens de data kan worden uitgelezen; de toestand van het wegdek, droge potgrond, volle luiers, koelkasten die openstaan, je tandenborstel die registreert dat er te veel plak op je tanden zit en een afspraak maakt met je tandarts; je kan het zo gek niet bedenken. Internet of things heet dat.

Zelf gezondheid in de gaten houden

Er is een groeiende markt voor zelfmeetapparatuur, waarmee mensen zelf hun gezondheid in de gaten kunnen houden. Allemaal toepassingen waarbij je snel internet nodig hebt. Peter had een aantal voorbeelden van nogal futuristische toepassingen. Een hele boeiende: een AED in de vorm van een drone. Als je 112 belt omdat iemand een hartstilstand heeft, komt die naar je toegevlogen. Als je hem oppakt, vertelt de AED je precies wat je moet doen: waar je de stickers moet plakken, op welke knopjes je moet drukken, etc. Geweldig toch…

Informatieavond ICT en onderwijs Annen

10 april 2017 organiseert Stichting glasvezel Annen weer een informatie-avond; dan over ICT en onderwijs. Om 8 uur ’s avonds, in ‘ons dorpshuis’ in Annen. Wie belangstelling heeft is welkom; toegang is gratis.