EOV genoemd in rapport van RUG

EOV genoemd in rapport van RUG

De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen doet voor het ministerie van Economische zaken onderzoek naar breedbandinitiatieven in het buitengebied. Vorige week verscheen een tussenrapport. ECO-Oostermoer wordt hierin genoemd als één van de succesvolle initiatieven....
Glasvezel vergroot leefbaarheid platteland

Glasvezel vergroot leefbaarheid platteland

Internet, telefoon en televisie: we kunnen niet meer zonder. Sterker nog, we zijn steeds meer online en vergen steeds meer van het netwerk. Toch is de huidige infrastructuur in veel gebieden in Drenthe daar niet op berekend. Zeker in kleine kernen en dunbevolkte...